QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Thời gian làm việc hiệu quả và sản phẩm cuối hoàn hảo rất quan trọng đối với chúng tôi, song song với đó,giao tiếp với khách hàng cũng là một ưu tiên hàng đầu. Bạn có thể thảo luận với đại diện của Asian Trust ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, giải quyết các vấn đề cũng như đáp ứng các yêu cầu đặc biệt. Đối với chúng tôi, mọi khách hàng của Asian Trust đều hài lòng với kết quả. Đó là một mục tiêu đòi hỏi sự truyền thông kịp thời, chính xác và cách tiếp cận sản xuất một cách chủ động.

GỬI YÊU CẦU

Bạn gửi một dự án cho chúng tôi qua fax hoặc email

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU

Trong vòng 24 giờ, chúng tôi cung cấp cho bạn báo giá và thời gian hoàn thành dự tính

DỊCH THUẬT

Sau khi được chấp thuận, chúng tôi sẽ giao  dự án của bạn cho chuyên gia phù hợp nhất & gửi đến bạn thông tin hóa đơn

Bàn Giao

Chúng tôi chuyển trả dự án được hoàn thành qua email và hóa đơn ngay sau đó

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tại Asian Trust chúng tôi xem việc đảm bảo về chất lượng như được gắn liền với từng bước trong quy trình tạo ra một bản dịch hoàn chỉnh. Nếu không, sản phẩm cuối cùng sẽ không đạt được tiềm năng của nó. Ví dụ sau đây sẽ đưa chúng ta qua quy trình dịch của chúng tôi, tập trung vào nỗ lực đảm bảo chất lượng trên mọi khía cạnh. Hơn nữa, với sự theo đuổi hiệu quả toàn diện của chúng tôi, nó áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Asian Trust Translation.

NGÔN NGỮ

Chúng tôi có một mạng lưới các chuyên gia phù hợp với nhu cầu của hầu hết các dự án, ví dụ như những ngôn ngữ được liệt kê dưới đây. Tuy nhiên, xin vẫn vui lòng liên lạc nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ bạn cần.

Tiếng Ả-rập

Tiếng Bengal

Tiếng Bihari

Tiếng Myanmar

Tiếng Gujarati

Tiếng Hindi

Tiếng Hmong

Tiếng Hebrew

Tiếng Malaysia

Tiếng Indonesia

Tiếng Nhật

Tiếng Javanese

Tiếng Kannada

Tiếng Karen

Tiếng Hàn

Tiếng Khmer

Tiếng Lào

Tiếng Malayalam

Tiếng Trung Quốc (phổ thông)

Tiếng Maldivian

Tiếng Marathi

Tiếng Mông Cổ

Tiếng Nepal

Tiếng Ba-tư

Tiếng Urdu

Tiếng Sinhalese

Tiếng Swahili

Tiếng Tagalog

Tiếng Tamil

Tiếng Telugu

Tiếng Thái

Tiếng Việt

Tiếng Lgbo

Tiếng Bihari

ĐỊNH DẠNG

Chúng tôi đã liệt kê dưới đây một số loại tài liệu thông dụng và các định dạng được xử lý bởi Asian Trust. Nếu bạn không thấy định dạng bạn cần, vui lòng gửi câu hỏi. Có khả năng chúng tôi sẽ xử lý được định dạng đó.

PHẦN MỀM

Công cụ Hỗ trợ dịch thuật bằng máy tính (CAT)

Phần mềm Dịch thuật Hỗ trợ Máy tính (CAT) có sự khác biệt rõ ràng với bản dịch máy sử dụng phần mềm để dịch văn bản cho bạn. Phần mềm CAT hỗ trợ một dịch giả thực hiện công việc hiệu quả hơn, chính xác hơn và nhất quán hơn. Dịch thuật Asian Trust sử dụng nhiều công cụ CAT tiêu chuẩn như SDL Trados, Wordfast, MemoQ, Across và Studio loc.

Bộ nhớ Dịch thuật

Bộ nhớ dịch thuật là thành phần thiết yếu trong bất kỳ chương trình phần mềm CAT nào. Nói theo cách đơn giản, đó là một cơ sở dữ liệu của nội dung được dịch trước đó có thể được áp dụng cho các yêu cầu dịch mới từ cùng một khách hàng. Điều này có nghĩa là các bản dịch vẫn sẽ được sự nhất quán và tiết kiệm được thời gian bằng cách không phải dịch lại, điều này sẽ giúp giảm thiểu chi phí. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về lợi ích của việc quản lý bộ nhớ dịch.

Quản lý Thuật ngữ

Việc lưu giữ hồ sơ là rất quan trọng, do đó, ngoài bản ghi của mỗi bản dịch, chúng tôi cũng duy trì các bảng chú giải thuật ngữ để quản lý các thuật ngữ cụ thể. Bảng thuật ngữ rất cần thiết khi có nhiều dịch giả cùng được giao cho một dự án, nó sẽ giúp tất cả các dịch giả chia sẻ cùng một nền tảng ngữ nghĩa. Thông qua việc sử dụng phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp, cũng như các bảng chú giải được công nhận của chính phủ và quốc tế, chúng tôi đảm bảo rằng mỗi thuật ngữ được dịch sẽ luôn được thống nhất xuyên suốt dự án của bạn.

02866823559