Phương Thức Thanh Toán

Payment methods

Tên Người Hưởng/ Beneficiary Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH ASIAN TRUST GLOBAL
English name: ASIAN TRUST GLOBAL Co., LTD
Số Tài khoản/Account Number 225831929 (VND)
225832229 (USD)
246621969 (EUR)
Ngân Hàng Người Hưởng/ Beneficiary Bank Vietnamese Name: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU-CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
English name: ACB COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
SWIFT CODE ASCBVNVX
""
1
ONLINE PAYMENT
Nameyour full name
Phone
Pay formore details
0 /
A mount of
ItemsQtyTotal
Item[field5][field5]
Some Title
Previous
Next

02866823559